SLUŽBY KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE

 

1.KONSTRUKČNÍ A VÝVOJOVÉ PRÁCE DÍLŮ A JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ

2.KONSTRUKČNÍ A VÝVOJOVÉ PRÁCE SESTAV

3.PROJEKČNÍ PRÁCE

4.TECHNICKÁ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE

5.PROJEKČNÍ DOKUMENTACE

6.STATICKÉ A PEVNOSTNÍ VÝPOČTY