REFERENCE

- 3D modely zpracované pro následné vytvoření technické dokumentace

Cement Hranice, akciová společnost

- uzávěr výsypky

Cement Hranice, akciová společnost

- napínací stanice pásového dopravníku

JJS, spol. s r.o.

- lis dopravníkových pásů

Cement Hranice, akciová společnost

- skluz nad kladivovým mlýnem s klapkami

Cement Hranice, akciová společnost

- pohon větrného třídiče

Cement Hranice, akciová společnost

- repase fuller pump

Cement Hranice, akciová společnost

- plošina nad cyklonem

Cement Hranice, akciová společnost

- plošina kolem baličky

Cement Hranice, akciová společnost

- tepel.odstínění nosného kroužku rotač.pece

Cement Hranice, akciová společnost

- nové podpěry energetického mostu

APM Engineering, s. r. o.

- nanášení lepidla

EOLA s.r.o. - detekce optických vad

Moravská strojní, spol. s r.o.

-výsypky, skluzy a výpady dehydrátorů

CEVING s.r.o.

- projekt mlýnice

ROLIOL spol. s r.o.

- rozmělňovací linka s výklopníkem popelnic

CEVING s.r.o.

- projekt mlýnice-mokrý proces

VISIMPEX a.s.

- nůžkový zvedák

EOLA s.r.o.

- tester konektoru

ROLIOL spol. s r.o.

- násypka

Cement Hranice, akciová společnost

- plošina na pohyblivém výsypu pás.dopravníku

Cement Hranice, akciová společnost

- odrazový zvon v chladiči na drtičem

Cement Hranice, akciová společnost

- kryt pohonu rotační pece